Sklep internetowy www.synesis.pl, prowadzony jest przez firmę: Aura Cosmetic Sp. zo.o., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział XX Gospodarczy Sądu Rejonowego w warszawie pod numerem 0000246117, NIP 521 33 68 011, REGON 140347123

§ 1. Strony i przedmiot transakcji

1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.synesis.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową jedynie oryginalnych produktów Producenta.
2. Zakupów w sklepie może dokonywać osoba fizyczna pełnoletnia lub osoba prawna. 
3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest firma Aura Cosmetics sp. z o.o. 
4. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.synesis.pl w chwili składania zamówienia.
5. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
6. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte pełną gwarancją producenta.
Ceny nie stanowią oferty w myśl kodeksu handlowego a ewentualne nieprawidłowości nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji prosimy o kontakt poprzez e-mail: butik@synesis.pl


§ 2. Składanie i potwierdzanie zamówień


1. Składanie zamówień w Sklepie www.synesis.pl odbywa się poprzez:
- wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www.synesis.pl
- przesłanie zamówienia e-mailem na adres  lub inny adres podany na www.synesis.pl stronach internetowych Sklepu; 
2. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
3. Z chwilą wpłynięcia przelewu za zamówienie na rachunek bankowy sprzedawcy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a firmą Aura cosmetics Sp. z o.o.


§ 3. Formy płatności


1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana: 
- przelewem przed dostawą towaru
- za pobraniem w momencie odbioru towaru - w butiku w Warszawie 
2. Towar zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie – nie później niż na drugi dzień roboczy po wpłynięciu należności na konto Aura Cosmetics.


§ 4. Termin realizacji i rabaty
 

1. Czas realizacji zamówienia czyli wysłania paczki zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie. 
2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane w niezależnych przesyłkach przy czym Nabywca pokrywa koszty pojedynczej przesyłki, za wyjątkiem sytuacji, w których ustalono inaczej. 
3. Aura Cosmetics zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany. 
4. Dostawy produktów zamawianych w  realizowane są na  www.synesis.pl terenie całego kraju (Rzeczpospolita Polska). 
5. Opłata za każdą przesyłkę jest podana w tabeli regulaminu. 
6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. 
7. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

8. Żadne Rabaty się łączą ze sobą. Osoba która ma imieniny i urodziny tego samego dnia – nie może skorzystać z 50% rabatu.


§ 5. Reklamacje i zwroty


1. Reklamacja/zwrot będą rozpatrywane tylko po wypełnieniu (pełnym) formularza zwrotu/reklamacji.

Wszystkie pozycje w naszej ofercie objęte są gwarancja producenta. Prosimy, by w obecności Kuriera lub listonosza sprawdzić czy towar nie został uszkodzony w trakcie przesyłki. W przypadku nie zgłoszenia takiej reklamacji kurierowi lub listonoszowi, uznamy, iż towar dotarł do Państwa w stanie nieuszkodzonym, bez żadnych widocznych wad fizycznych. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Taki protokół musi zostać podpisany przez Państwa oraz kuriera lub listonosza.

2. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury lub paragonu. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot ceny produktu w terminie 14 dni od chwili jego otrzymania, którą prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto. Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez Aura Cosmetics. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

§ 6. Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Aura cosmetics danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883. 
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi. 
3. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru jest możliwy tylko w pełnej kompletacji wraz z opakowaniem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, czy otwarcia. W takim przypadku Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy na konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru Sprzedającemu. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, na nim spoczywa również odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów przesyłki, którą musiał pokryć nadawca w celu realizacji zamówienia – poprzez wpłatę na konto Aura Cosmetics.


§ 7. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. W ewentualnych sporach  sądem jest sąd w Warszawie.
2. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.


Realizacja zamówień

Czas realizacji zamówienia podajemy, licząc tylko dni robocze. Na stronach Twoje zakupy można sprawdzić deklarowaną przez nas datę skompletowania paczki. 
Towar zamówiony przez Państwa znajduje się w magazynach, co oznacza, iż od momentu zamówienia, automatycznie informacja zostanie tam przekazana i rozpoczyna się realizacja zamówienia.
Standardowo towar wysyłamy w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od chwili zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień do 7 dni roboczych w przypadku braku produktów na magazynie.


GWARANCJA DOSTARCZENIA ZAMÓWIENIA PRZED ŚWIĘTAMI LUB ZWROT PIENIĘDZY

1. Oferta dotyczy zamówień złożonych na stronie  www.synesis.pl  

2. Oferta dotyczy zamówień potwierdzonych mailowo przez obsługę sklepu w terminie maksymalnie 24 godzin od dnia złożenia zamówienia.

3. Zwrot środków na przesyłkę zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia na konto wskazane przez Klienta,

4. Ewentualny zwrot o którym mowa w punkcie 3, będzie dokonany w przypadku nie wysłania/dostarczenia zamówienia wynikającego z winy obsługi sklepu. W przypadku próby doręczenia przesyłki przez Kuriera oraz braku obecności osoby zamawiającej w miejscu dostarczenia przesyłki niniejsza oferta nie obowiązuje (tzn. zwrot środków za przesyłkę nie będzie dokonany)

 


Działamy zgodnie z przepisami obowiązującymi.
Wysyłamy po 1 sztuce próbki tego samego produktu.
Ceny podane za przesyłki (poczta, kurier) obowiązują tylko na terenie Polski.
Cena za paczkę do 1 kg na terenie Europy poczta priorytetem wynosi 75 zł.

Ceny wysyłki dla Polski:

Kurier (przelew) - 17 zł
Kurier (pobranie) - 20 zł 

Ceny wysyłki dla Europy:

Do 2 kg – Poczta Polska priorytet – 90 zł
Do 3 kg – Poczta Polska priorytet – 105 zł

Ceny wysyłki dla USA:

Do 1 kg – Poczta Polska ekonomiczna – 70 zł
Do 1 kg – Poczta Polska priorytet – 95 zł

Do 2 kg – Poczta Polska ekonomiczna – 75 zł
Do 2 kg – Poczta Polska priorytet – 115 zł

Do 3 kg – Poczta Polska ekonomiczna – 80 zł
Do 3 kg – Poczta Polska priorytet – 140 zł


/